Stále pracujeme a vylepšujeme, pro Vás

Spuštíme tyto webové stránky nejen pro učitele škol, kteří se zajímají o MinecraftEdu, ale i pro všechny nadšence, kteří podporují "škola hrou". Na naší Wikipedii naleznete dokumentaci pro učitele.

Čichnova v projektu DreamSchool

Studenti z Čichnovy v Brně se zapojili do mezinárodního projektu DreamSchool. Na projektu pracovali spolu se žáky z Indie, Malajsie, Španělska, Anglie a mnoha dalších zemí. Jejich úkolem bylo vymodelovat virtuální model školy. Hned vedle reálných modelů tak vznikly i školy virtuální. Žáci si tak osvojili zkušenosti z geometrie, zeměpisu, geologie a jazykové dovednosti, jelikož veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce.

MinecraftEdu pro Microsoft STC

Ing. Irena prezentuje a vyučuje Microsoft Studenské Centrum (STC) kde slouží MinecraftEdu jako nástroj nejen pro výuku ale i pro porozumnění programů a programování. Jako je jazyk JAVA.

Stále pracujeme a vylepšujeme, pro Vás

Spuštíme tyto webové stránky nejen pro učitele škol, kteří se zajímají o MinecraftEdu, ale i pro všechny nadšence, kteří podporují "škola hrou". Na naší Wikipedii naleznete dokumentaci pro učitele.

Co je MinecraftEdu?

MinecraftEdu je modifikace původní oblíbené hry Minecraft, kterou hraje přes 30 miliónů lidí po celém světe, od společnosti Mojang. MinecraftEdu byl vytvořen pro použití ve výuce. Na rozdíl původní hry MinecraftEdu obsahuje sadu jednoduchých nástrojů, které pomáhají rozvíjet - a tedy učit - žáky ve všech možných oborech. Plně tak naplňuje odkaz Komenského "učení hrou". Učení je zábavnější a interaktivnější.

V současné době tento program využívají učitelé ve více než 40 zemí světa a to od základní škol až po střední školy v tematických oblastech jako matematika, přírodověda, chemie, fyzika, astronomie, informatika, programování, počítačová gafika, číslicová technika, výuka cizích jazyků, hudební výchova a další.

Začínáme s MinecraftEdu

Jak si pořídit MinecraftEdu, jak se ovládá a mnoho dalšího

Wikipedie

Obsah pro učitele

Výuka

Jak konkrétně lze využít ve výuce


10 ZPŮSOBŮ JAK POUŽÍT MINECRAFT VE VÝUCE

Věda – ať už vytváříte 3D prohlídku lidského srdce nebo měříte projevy gravitace na písku, Minecraftem můžete vysvětlil vědecké myšlenky i provádět pokusy.

Matematika – pojmy jako zlomky mohu být prezentovány ve formě 3D zobrazení, takže žáci uvidí výsledek rozdělování čtverců, mohou se učit o tvarech i úhlech a to vše s přímým náhledem na danou skutečnost.

Komunikace – Minecraft umožní hráči být vlastním vypravěčem, budovat a tvarovat vlastní svět. Studenti mohou vytvářet a prožívat příběhy o kterých čtou.

Historie – žáci se mohou účastnit, prožívat i simulovat slavné událostí nebo se zapojit do objevování starověké civilizace a ve virtuální realitě historie přivedou k životu.

Technologie – redstone umožňuje hráči stavět logické obvody od základů a navrhovat komplexní modelů čehokoliv od světelného spínače přes kalkulačku až po super počítač.
Ekonomika – v režimu více hráčů je možno vytvářet komplexní ekonomiku, otvíráním obchodů s prodejem zboží. Předtím, se učí jak funguje nabídka a poptávka

Jazyky – MinecraftEdu umožňuje uživatelům rozvíjet jejich jazykové dovednosti nejen v psaní a to zejména pro obyvatele ne anglicky mluvících zemí.

Sociální myšlení – budování struktur s ostatními žáky– jedno jestli se známými studenty nebo se studenty celého svět – zlepší sociální schopnosti a učí spolupráci.

Zeměpis – prozkoumávání různých prostředí krajin zlepší topografické schopnosti, a studenti se mohou naučit mapování a navigaci za využití kompasu.

Umění a architektura – sofistikované nástroje a techniky pro stavby mohou být použity k navrhování struktur a krajin, dovolují uživatelům zlepšovat své dovednosti na poli 3D modelování a získat zkušeností pro reálné použití.

Napište nám

Kontaktujte nás. Jsme tu pro Vás!

Komunita

Sociální sítě

Správci webu

Kdo stojí za MinecraftEdu v česku? Vše o nás.